HBvLoon: Energie

zondag 2 januari 2022 09:33


Al langer hebben we de indruk dat in onze provincie de politiek wordt gestuurd vanuit Antwerpen. Het is bij een nieuwjaarstoespraak enkele jaren geleden in de Herckenrodeabdij dat Ward De Bever (N-VA) burgemeester van voormelde stad, de Noord-Zuid verbinding vlot trok. ‘Tunnels!' zei De Bever en het werden tunnels. Onze Limburgse politieke sufkoppen werden eindelijk bij het handje genomen waarmee dit probleem na meer dan 50 jaar werd opgelost. 

Maar Ward De Bever is zelden een leidsman die oplossingen voor anderen aanreikt. Toen Ward met zijn partij uit de nationale regering werd gehouden, trok hij alle registers open om over alles en nog wat dwars te gaan liggen. Denk onder meer aan de aangekondigde sluiting van de kerncentrales. Zelf heeft hij met zijn partij in de vorige regering hier nooit een punt van gemaakt. Maar nu de anderen dreigen te scoren met deze uitstap, gaat hij in het verweer. Zo krijgen de gascentrales in Vlaanderen op uitzondering van Gent van zijn partijgenote, Minister van Milieu, Dumal Zeewier, (what’s in a name), geen vergunning. Hierdoor komt de energiebevoorrading in gedrang, zodat een mogelijke verlenging van de kerncentrales op de agenda van de Vivaldi-regering blijft. Dit veroorzaakt zware strubbelingen tussen de regeringspartijen, aangewakkerd door Wards complice George Louis Touché (MR). Deze figuur kon hij in het verleden niet luchten, maar nu deze hem heeft laten winnen bij een roeiwedstrijd over de Schelde, zijn het twee handen op een buik. 

In het licht van deze politique politicienne komt de integriteit van onze Vlaamse minister Dumal Zeewier in gedrang. Haar beleid lijkt immers vaak parallel te lopen met de belangen en rancune van haar partijvoorzitter. Zo is ze bijvoorbeeld heel streng voor de stikstofuitstoot voor de landbouw, wat de met de CD&V-gelieerde boerenbond op de kast jaagt, terwijl ze voor chemiebedrijven in de Antwerpse haven veel coulanter blijkt. 

Nu het er naar uit ziet dat de kerncentrales toch gesloten zullen worden, kiest Ward eieren voor zijn geld. De Antwerpse ondernemers en havenbazen hebben hem duidelijk gemaakt dat het ook voor hen belangrijk is dat het licht blijft branden. Ward heeft nu de bocht ingezet en ziet voor de gascentrale in Tessenderlo alvast opportuniteiten. (Knack). Sommigen menen hier al een aanzet te lezen tot een vergunning voor deze Kempische gascentrale door minister Zeewier. 

Geconfronteerd met dit dilemma zet Dumal zich aan haar bureau waarop volgens partijrichtlijnen ook enkele foto’s van de voorzitter staan. Met haar blik op de grote roerganger ziet ze plots een gigantische opportuniteit. 
Al meer dan een decennium is Ward De Bever aan het beleid en wat hebben we vastgesteld: Hij heeft al iedereen uitgemaakt voor alles en nog wat alsook voor het tegenovergestelde; Hij werkte het Marrakesh migratie-plan uit om er daarna tegen te stemmen; Hij is tegen de provincies maar loopt zich de benen van onder het lijf om partijgenoten in de gouverneursstoel te krijgen; Hij ging na de laatste verkiezingen minister-president worden en draaide ook hier zijn kar; Als voorzitter van de N-VA wou hij het niet te lang trekken en is nu voorzitter voor het leven; Hij ging overleggen met het Vlaams Belang voor een Vlaamse regeringsvorming, maar is tegen het Vlaams Belang: Hij verweet de PS voor alles wat lelijk was, maar wou er na de laatste federale verkiezingen een regering mee vormen; In Antwerpen ging hij er prat op dat hij de socialisten eindelijk uit het schepencollege had gekregen en met wie zit hij nu samen in het stadsbestuur? (Hij gunt hen trouwens graag nog een extra zeteltje - tegen alle afspraken in - ten koste van zijn nieuwe vijand van het moment: de Open VLD); Hij stelt zich voor als een integer bestuurder, maar volgens de auditeur van de Raad van State heeft hij zich gecorrumpeerd met zijn stedelijk vastgoedbeleid... 

Dumal Zeewier, eigengereid als we haar kennen, heeft nu een alternatief voor zowel kern- als gascentrales. Vlaanderen wordt volledig zelfbedruipend wat onze energievoorziening betreft. In haar nieuwe beleidsnota, stelt Dumal Zeewier voor om Wispelturige Ward aan te sluiten op het net. De activiteit van deze jassendraaier moet ruimschoots voldoen om onze energieconsumptie te dekken en zelfs nog elektriciteit over te houden voor export. 


Van onze verslaggever, Jo van Mulcken, voor Het Belang van Loon